mapa strony   |   kontakt   |


Druki do pobrania


Lista aktualnych wniosków*,
• Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]


• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku (osoby powyżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]


• Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]


• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku (osoby poniżej 16 - go roku życia) [pobierz][oświadczenie]


• Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [pobierz][oświadczenie]


• Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidacje barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych [pobierz] 


• Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym [pobierz]


• Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze [pobierz]


• Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego [pobierz]


• Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych [pobierz] 


• Wniosek o wydanie karty parkingowej [pobierz] [oświadczenie]


• Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej [pobierz] 

* - Aby otworzyć plik z wnioskami i zaświadczeniami należy mieć zainstalowany program obsługujący pliki Microsoft Office Word i Adobe Reader.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marta Kupiec
Dokument z dnia: 15.10.2018
Dokument oglądany razy: 3 965
Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 21.01.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl