mapa strony   |   kontakt   |


Sprawozdania finansowe

 SprawozdaniA FINANSOWE  jednostki za 2018

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami) sprawozdania finansowe za 2018 r. jednostki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego w Kwidzynie
i są dostępne pod adresem https://www.pzea.kwidzyn.4bip.pl// w zakładce „Inne” – „Sprawozdania finansowe”. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie
Renata Majda

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Renata Majda
Dokument z dnia: 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 121
Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 29.05.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl