MegaBIPNazwa Instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Hallera 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny Referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 30.05.2024, 23:58
z powodu: aktualizacja

AKTUALNE OFERTY PRACY - KONKURSY 

-------------------------------------------------------------------------------------


Wymiar etatu: 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Hallera 5

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe.

Pełna treść do pobrania w załącznikach 


Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 03.10.2023, 11:13
Dokument oglądany razy: 1 338
Podpisał: Renata Majda
Dokument z dnia: 19.05.2021