Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo

To jest archiwalna wersja strony z dnia 30.12.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja
KOMUNIKAT Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kwidzyńskiego W związku z poprawą sytuacji epidemicznej na terenie kraju oraz łagodzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, od dnia 14 marca 2022 r. wznawia się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać rejestracji wizyty: • telefonicznie pod nr (58) 350-15-15 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00, • za pomocą poczty elektronicznej biuro@ovum.org.pl, • elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://np.ms.gov.pl/pomorskie/kwidzyński • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.
Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 11.03.2022, 10:40
Dokument oglądany razy: 1 330
Podpisał: Zbigniew Talarczyk
Dokument z dnia: 30.12.2020