MegaBIPNazwa Instytucji

Sprawozdania finansowe jednostki

SPRAWOZDANIA FINANSOWE  JEDNOSTKI ZA 2023

„Wypełniając obowiązek zawarty w § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż sprawozdania finansowe jednostki za 2021 rok opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki obsługującej – 
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie w zakładce „Inne”– Sprawozdania finansowe”.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kwidzynie


SPRAWOZDANIA FINANSOWE  JEDNOSTKI ZA 2022

„Wypełniając obowiązek zawarty w § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż sprawozdania finansowe jednostki za 2021 rok opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki obsługującej –
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie w zakładce „Inne”– Sprawozdania finansowe”.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w KwidzynieSPRAWOZDANIA FINANSOWE  JEDNOSTKI ZA 2021

„Wypełniając obowiązek zawarty w § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż sprawozdania finansowe jednostki za 2021 rok opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki obsługującej –
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie w zakładce „Inne”– Sprawozdania finansowe”.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kwidzynie

Renata MajdaSPRAWOZDANIA FINANSOWE  JEDNOSTKI ZA 2020

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami) sprawozdania finansowe za 2020 r. jednostki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego w Kwidzynie i są dostępne pod adresem https://www.pzea.kwidzyn.4bip.pl// w zakładce „Inne”– „Sprawozdania finansowe”. 


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie
Renata MajdaSPRAWOZDANIA FINANSOWE  JEDNOSTKI ZA 2019

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami) sprawozdania finansowe za 2019 r. jednostki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego w Kwidzynie
i są dostępne pod adresem
https://www.pzea.kwidzyn.4bip.pl// w zakładce „Inne”– „Sprawozdania finansowe”. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie
Renata Majda

Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 03.06.2024, 22:25
Dokument oglądany razy: 118
Podpisał: Zbigniew Talarczyk
Dokument z dnia: 20.06.2022