MegaBIPNazwa Instytucji

Zapytania ofertowe

Tytuł zamówienia:"Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny"
Opublikowane:22.03.2022, 13:35
Zakończenie:22.03.2022, 11:05
Rozstrzygnięcie:22.03.2022, 11:05
Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe terapia zajęciowa. (22.03.2022, 13:40) - pobrań: 761
  2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy - terapia zajęciowa (22.03.2022, 14:46) - pobrań: 739
  3. Zał. nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o speł. war. udz. w postępowaniu. (22.03.2022, 14:46) - pobrań: 732
  4. Zał. nr 3 Klauzula danych osobowych (22.03.2022, 14:47) - pobrań: 758
  5. Nr sprawy: PCPR.804.03.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (05.04.2022, 11:24) - pobrań: 726

"Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny"

Powiat kwidzyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako Partner w projekcie pn. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny” zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi przeprowadzenia grupowej oraz indywidualnej terapii rozwijającej umiejętności społeczne dla uczestników projektu wyżej wspomnianego projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja. Działania: 6.2 Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych. Zapytanie zostało podzielone na części: Część 1 - Terapia grupowa 8 rodziców i 10 dzieci. Łącznie 56 godzin. Część 2 - Terapia grupowa 10 dzieci z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi .Łącznie 112 godzin. Część 3 - Terapia indywidualna dla 10 dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju. Łącznie 56 godzin.
Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 08.12.2020, 11:16
Dokument oglądany razy: 21 245
Podpisał: Zbigniew Talarczyk
Dokument z dnia: 08.12.2020