ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PCPR.804.01.2021

Informacja opublikowana: 10.03.2021, 11:05
Data zakończenia zapytania: 15.03.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 17.03.2021, 15:00

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner nr 3 w projekcie pn:  „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0092/20-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0092/20-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenia  warsztatów w ramach „Akademii Rodzica” dla minimum 10 uczestników projektu, którymi są rodzice/opiekunowie prawni.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja. Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany w okresie: od 01.11.2020r. do 28.02.2023r. 
  

Załączniki:
  1. Pełna treść zapytania ofertowego Nr PCPR.804.01.2021 (10.03.2021, 11:21) - pobrań: 175
  2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (10.03.2021, 11:23) - pobrań: 163
  3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (10.03.2021, 11:26) - pobrań: 149
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie (10.03.2021, 12:20) - pobrań: 151
  5. Załącznik nr 4 Wzór umowy (10.03.2021, 12:22) - pobrań: 153
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie osoby fizycznej (10.03.2021, 12:25) - pobrań: 147
  7. Informacja z sesji otwarcia ofert 15-03-2021 (17.03.2021, 11:44) - pobrań: 150
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (18.03.2021, 14:20) - pobrań: 163
  9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (18.03.2021, 14:21) - pobrań: 145
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta zapisu - 22-03-2021 (22.03.2021, 11:03) - pobrań: 144
Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 10.03.2021, 11:05
Dokument oglądany razy: 2 023