MegaBIPNazwa Instytucji

Pracownicy PCPR i stanowiska pracy

Wykaz pracowników

  1. Renata Majda                - Kierownik PCPR
  2. Ewa Poteracka              - Bednarczyk - Zastępca Kierownika PCPR
  3. Krystyna Stępczyńska - Główna Księgowa
  4. Zbigniew Talarczyk      - Samodzielny referent
  5. Waldemar Musiewicz  - Samodzielny referent
  6. Oliwia Ochocińska       - Starszy pracownik socjalny
  7. Marta Warzecha            - Pracownik socjalny - doradca ds. osób niepełnosprawnych
  8. Lidia Wiśniewska          - Samodzielny referent
  9. Wanda Wylk                  - Inspektor ds. świadczeń
10. Marta Kupiec                 - Pomoc administracyjno - biurowa

Zespół ds. pieczy zastępczej

  1. Alicja Frica                      - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  2. Ewelina Kamińska        - Psycholog
  3. Sabina Kiełkiewicz       - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  4. Anna Pożoga                 - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  5. Agnieszka Supron         - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  6. Agnieszka Bobowska   - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 29.05.2020, 09:04
Dokument oglądany razy: 3 563
Podpisał: Zbigniew Talarczyk
Dokument z dnia: 29.05.2020